Logga in

Ansvarsfullt spelande

Spela ska vara roligt!

För Bob är det viktigt att spel är roligt och underhållande. Vi bryr oss om dig som spelare och vill vara med och säkerställa att spelandet stannar på en sund nivå. Spel online finns tillgängligt dygnet runt och tyvärr hamnar allt för många i ett ohälsosamt beroende. Det är viktigt att du följer de riktlinjer som spelbolagen har satt och ser upp för varningstecken.

För att hjälpa dig har Bob satt ihop en lista med några simpla råd för dig att följa:

 • Något som aldrig kan upprepas för många gånger, spela bara för pengar du har råd att förlora
 • Låna aldrig pengar för att vinna tillbaka förluster
 • Använd de verktyg bolagen erbjuder dig för att behålla kontrollen
 • Vid behov, ta en paus från spelandet

 

Håll utkik för dessa varningstecken:

 • Du börjar tacka nej till andra aktiviteter för att kunna vara hemma och spela
 • Gräl uppstår inom familjen eller med vänner angående ditt spelande
 • Du får problem att sköta ditt jobb

Punkterna ovan förnekas ofta för den som sitter i ett beroende, sanningen är den att folk runt omkring ofta har rätt. Tas spelandet upp som ett problem bör du som spelare se upp.

Idag finns en uppsjö av organisationer och föreningar som man kan vända sig till om man behöver hjälp med sitt spelande. Att stänga av sig från samtliga spelsidor man varit aktiv på är en ypperlig start.

Stödlinjen kan du kontakta på telefonnummer 020 819 100, det är kostnadsfritt och självklart kan du vara anonym.

Vid övriga frågor om spelande och missbruk är du välkommen att kontakta Bob så kommer vi hjälpa och guida dig baserat på all kunskap vi besitter.Responsible gambling - ENGLISH VERSION

Betting should be fun!

For Bob, it's important that betting is fun and sustainable. We care about you as a player and we want to ensure that gambling remains at a healthy level. Online games are available around the clock, which means players may end up in an unhealthy addiction. It is important that you follow the guidelines set by the gaming companies and watch out for warning signs.

To assist, Bob has put together a list of simple tips for you to follow:

 • One thing that we cannot stress enough, is to play only with money that you can afford to lose.
 • Never borrow money to chase back losses.
 • Never borrow money to chase back losses.
 • If necessary, take a break from playing.

 

Look out for the following warning signs:

 • You start to refuse other activities in favour of staying at home to bet.
 • You experience unrest in the family or with friends regarding your betting.
 • You have difficulties managing your job.
The points listed above are often denied by those with an addiction yet are the obvious to those around. If betting is considered a problem, you as a player should be aware.

Today there are a huge range of organisations and associations that you can turn to if you need help. Turning off all gaming sites you have access to is a great start.

You can also contact the support line on telephone number 020 819 100, it is free of charge and anonymous to use.

If you have any other questions about gambling and abuse, you are welcome to contact Bob and we will do our best to help based on the information we have.