Logga in

Köpvillkor hos Bet Like Bob

Allmänt

För att handla hos oss måste du vara myndig. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra försäljningsvillkor och samtycker till att uppgifter om namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress registreras i vårt kundregister.

Personuppgifter

För att kunna handla hos oss krävs att du fyller i de uppgifter som efterfrågas.

Uppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, till exempel för utskick av erbjudanden, om du har angett att du vill ha det.

Personuppgifterna hanteras i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Mer information om vår hantering av dina personuppgifter finns under integritetspolicy.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller inte för digitala produkter och tjänster. Digitala produkter och tjänster klassas som en tjänst som inte kan återlämnas då det är en så kallad direktkonsumtion.

Betalning

Hos oss kan du välja på följande betalningsalternativ:

  • Kortbetalning
  • Swischbetalning
  • Betala i appen via Google Pay eller Appstore

Uppsägningstid: 24 timmar innan månadsprenumerationen går ut. Man säger upp sin prenumeration där man skapat prenumerationen. Är den skapad på hemsidan så säger man upp prenumerationen på sina sidor, är prenumerationen skapad i appen säger man upp prenumerationen antingen hos Appstore eller Google Play. Länkar för uppsägning finns i appen under inställningar och prenumeration. På hemsidan säger man upp prenumerationen på sina sidor.

Bindningstid: 1 månad.

 

Bet Like Bob prenumerationspaket:

1 tipsare - 249 kr 
3 tipsare - 499 kr
4 tipsare - 749 kr
6 tipsare - 999 kr
7 tipsare - 1249 kr
10 tipsare - 1499 kr
20 tipsare - 2999 kr

 

Kortbetalning med VISA eller Mastercard

Kortbetalning tillhandahålls av PayEx och sker genom att kontokortsnumret krypteras och transporteras direkt till banken. PayEx använder standarden SSL som är bland de säkraste systemen för e-handelstransaktioner. Detta innebär att ingen obehörig kan få tillgång till dina kontokortsuppgifter.

Integritetspolicy

Bet Like Bobs integritetspolicy kan du läsa mer om här: Integritetspolicy

Terms of purchase at Bet Like Bob

Overview

To place an order with us you must be of legal age. A successful order means that you accept our terms of sale and agree that the information regarding your name, social security number, address, telephone number and e-mail address is registered in our customer database.

Personal data

To be able to purchase from us you need to provide the information requested.

The information may be used for marketing materials for example special offers, if you have indicated that you would like to receive them.

Personal data is handled in accordance with current personal data legislation. More information about how we handle your personal data can be found under the privacy policy.

Return Policy

The Right of withdrawal does not apply to digital products and services. Digital products and services are classified as services that cannot be returned because they are so-called direct consumption.

Payment

You can choose from the following payment options:

• Card Payment

• Swish Payment

• In-app payments through Google Pay or Appstore

Cancellation period: 24 hours before the monthly subscription expires. You can cancel your subscription on the same page where you created the subscription initially. If it was created on the website, then you cancel the subscription there. If the subscription was created in the app you cancel the subscription either via the Appstore or Google Play. Cancellation links can be found in the app under Settings and Subscription. On the website you cancel your subscription via this page.

Contract period: 1 month.

 

Bet Like Bob offers:

- 249 kr for 1 tipster package
- 499 kr for 3 tipster package
- 749 kr for 4 tipster package
- 999 kr for 6 tipster package
- 1249 kr for 7 tipster package
- 1499 kr for 10 tipster package
- 2999 kr for 20 tipster package

Card payment with VISA or Mastercard

Card payment is provided by PayEx and is done by encrypting and transferring the credit card number directly to the bank. PayEx uses the SSL standard, which is among the most secure e-commerce transaction systems. This means that no unauthorised person can access your credit card information.

Privacy Policy

You can read more about Bet Like Bob's Privacy Policy here: Privacy Policy